ติดต่อเรา

โครงการ Bai Po Business Awards by Sasin
อาคารศศปาฐศาลา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรสาร 02-611-8955ท่านสามารถสอบถาม และค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

  1. คณะทำงาน โครงการ Bai Po Business Awards by Sasin โทรศัพท์ 02-2184001-9 ต่อ 181-182
  2. ศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB Business Call Center) 02-722-2222