เกี่ยวกับเรา

โครงการ Bai Pho Business Awards by Sasin
อาคารศศปาฐศาลา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรสาร 02-611-8955

ท่านสามารถสอบถาม และค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คณะทำงาน โครงการ Bai Pho Business Awards by Sasin ติดต่อ คุณณัชศุภางค์ ช่อวิเชียร, คุณพิมพ์ขวัญ ยุน, คุณอานนท์ พรธิติ โทรศัพท์ 02-2184001-9 ต่อ 181-183
ศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB Business Call Center) 02-722-2222
เว็บไซต์ www.baipho-business-awards.org และ Email Address: baipho@sasin.edu