ประวัติวอลเลย์บอล ไทย กับ วอลเลย์บอลหญิง ยอดนิยม

หัวข้อนำทาง

ประวัติวอลเลย์บอล ไทย วอลเลย์บอลได้แพร่กระจายในประเทศไทย เพราะเมื่อไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าในสมัยก่อน เป็นที่นิยมมากในหมู่ชาวจีนและเวียดนาม จนบางครั้งมีการแข่งขันกันระหว่างคณะ ชุมชน สโมสร และสมาคมในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีการแข่งขันถ้วยทองในภาคใต้

ในปี พ.ศ. 2477 กรมพลศึกษาได้ตีพิมพ์กฎกติกาวอลเลย์บอล แปลโดย อ.นพกุล พงษ์สุวรรณ และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวอลเลย์บอล จึงได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรเกี่ยวกับเทคนิคการเล่นและกติกาการแข่งขันวอลเลย์บอลสำหรับครูพลศึกษาทั่วประเทศ เนื่องในโอกาสเปิดการอบรมกระทรวงศึกษาธิการ

ปีนี้กรมพลศึกษาจัดการแข่งขันกีฬาประจำปี และรวมวอลเลย์บอลหญิงเข้าแข่งขันครั้งแรก นอกจากนี้ ในหลักสูตรของโรงเรียนกลางพลศึกษา นักศึกษาหญิงภาคบังคับได้ศึกษาวอลเลย์บอลและเน็ตบอลในขณะนั้น ร.ต. หลวงศุภชลาศัย รศ.

จนถึงปี พ.ศ. 2500 ได้ก่อตั้ง “สมาคมวอลเลย์บอลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย” โดยมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนและเผยแพร่วอลเลย์บอลเพื่อความก้าวหน้าและจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลในระบบ 6 คนร่วมกับหน่วยงานราชการอื่นๆ จัดการแข่งขันประจำปี เช่น กรมพลศึกษา คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัย กรมเทศบาล เทศบาลนคร สภากีฬาทหาร และการแข่งขันกีฬาในประเทศไทย มีการแข่งขันประจำปีสำหรับทั้งทีมชายและหญิงทุกปี

ประวัติวอลเลย์บอล ไทย ประวัติสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

ประวัติวอลเลย์บอล ไทย  วิวัฒนาการของวอลเลย์บอลไทย เริ่มต้นอย่างจริงจังเมื่อประเทศไทยเริ่มและเป็นเจ้าภาพการแข่งขันวอลเลย์บอลซีเกมส์ครั้งแรกที่กรุงเทพฯ ในปี 2502 คณะกรรมการเกมส์ได้เลือกวอลเลย์บอล (ทีมชาย) เป็นหนึ่งในการแข่งขันกีฬาของพวกเขา แต่ประเทศไทยไม่มีสมาคมวอลเลย์บอลรับผิดชอบ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่สมาพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชียจะต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยงานระดับชาติและเป็นสมาชิกของสมาพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชีย และจะกลายเป็นสมาชิกของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติโดยอัตโนมัติ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ อาจารย์มั่น โพลีคีรี จึงเป็นที่รู้จักของบุคลากรในกรมพลศึกษา เป็นหน่วยงานหลักในการก่อตั้งสมาคม จึงชักชวนให้คนกลุ่มละเจ็ดคนจัดตั้งสมาคมขึ้น ประกอบด้วย พล.อ.สุรจิต จารุณี นายคง วิสุทธิ์ธารมย์ นายสวัสดิ์ เล็กยานนท์ นายเสรี ไตรรัตน์ นายนิคม พรสุวรรณ นายมาน โพลีคีรี และนายเฉลิม บุญยศสุนทร 1 พฤศจิกายน 2500

เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานของสมาคมและพิจารณาร่างข้อบังคับของสมาคม กระทรวงศึกษาธิการ และได้รับอนุญาตให้เป็นสมาคมวอลเลย์บอลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย (อังกฤษ: สมาคมวอลเลย์บอลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย) โดยคำสั่งของสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ ที่ 11/2502 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2502 โดยนายนาค เทพสิน ณ อยุธยา ปลัด เลขาธิการกระทรวง การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ลงนามในใบอนุญาตจัดตั้งสมาคมและจดทะเบียนสมาคม ณ กรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2502 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่กีฬาวอลเลย์บอลอย่างต่อเนื่อง และจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลในระบบ 6 คน

ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2502 ได้มีประกาศใช้ข้อบังคับของสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย เป็นฉบับแรก โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการบริหาร 7 ตำแหน่ง อยู่ในตำแหน่งสมัยละ 4 ปี คณะกรรมการฯ ชุดนี้ถือเป็นคณะกรรมการบริหารชุดแรกของสมาคมฯ ประกอบด้วย

  1. พลเอก สุรจิต จารุเศรณี (นายกสมาคมฯ)
  2. นายกอง วิสุทธารมณ์ (อุปนายก)
  3. นายแมน พลพยุหคีรี (เหรัญญิก)
  4. นายเฉลิม บุณยะสุนทร (เลขานุการ)
  5. นายสวัสดิ์ เลขยานนท์ (กรรมการ)
  6. นายเสรี ไตรรัตน์ (กรรมการ)
  7. นายนิคม พลสุวรรณ (กรรมการ)

วิวัฒนาการวอลเลย์บอลไทย ช่วง 25 ปีแรก – ประวัติวอลเลย์บอลไทย

ประวัติวอลเลย์บอล ย่อ หลังการแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่ 1 สมาคมฯ ได้จัดการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยเพียงรายการเดียวเท่านั้น ปีละครั้งกับกีฬาแห่งชาติ (อดีตเขตกีฬาแห่งประเทศไทย จัดโดย องค์การกีฬาแห่งประเทศไทย) ที่ทีมชาติไม่สามารถแข่งขันได้เฉพาะก่อนการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 13 (พ.ศ. 2528) ทีมชาติไทยไม่ได้พัฒนาเพราะเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ เฉพาะซีเกมส์และซีเกมส์ (2 ปีต่อมา) เอเชี่ยนเกมส์ที่ไทยเป็นเจ้าภาพและมีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขัน Asian Youth Championship วอลเลย์บอล avc ครั้งที่ 1 ที่เกาหลีใต้และทีมชายจบอันดับที่ 5 ในการแข่งขัน World University Games ที่กรุงโตเกียวเท่านั้น

ประวัติวอลเลย์บอล ไทย

เนื่องจากประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลระดับนานาชาติครั้งแรกในปี 2502 แหลมทองเกมส์ 1 ถึง 8 (XiaP Games) ทีมชายได้เหรียญทองเพียงครั้งเดียวในรอบที่ 1 แต่ยังได้เหรียญเงินและเหรียญทองแดงทุกครั้งยกเว้นครั้งที่ 5, 7 กลม. และไม่มีเหรียญ ทีมหญิงได้มีโอกาสคว้าเหรียญทองในการแข่งขันครั้งที่ 4 และ 8 ที่จัดขึ้นที่กรุงเทพฯ และในทุกรายการไม่ว่าจะเป็นเงินหรือทองแดง เมื่อการแข่งขันถูกเปลี่ยนชื่อจากซีเกมส์เป็นซีเกมส์ครั้งที่เก้า ทีมวอลเลย์บอลชายและหญิงยังคงได้รับสามเหรียญทองแดง ครั้งที่ห้าในปี 2509 6 ในปี 2513 และ 8 ครั้งในปี 2521 ทีมวอลเลย์บอลไม่ประสบความสำเร็จเพียงเข้าร่วมการแข่งขันในฐานะเจ้าภาพ

ทีมวอลเลย์บอลไทยทีมเยือนไร้เหรียญ 3 ปีซ้อนตั้งแต่ซีเกมส์ 10-12 ที่มีปัญหาในการจัดการสมาคม ทำให้เกิดความคิดเปลี่ยนกรรมการบริหารชุดใหม่ โดยเชิญนายพิศาล มุนสาธร ปลัดกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นเป็นนายกสมาคม วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2022

การพัฒนาวอลเลย์บอลไทย ด้วยการจัดการแข่งขันหลายระดับ – ประวัติวอลเลย์บอลไทย

ประวัติวอลเลย์บอล ย่อ  หลังจากการบริหารงานของนายกสมาคมคนใหม่ นายพิศาล มูลศาสตร์ สาทร ในปี 2528 นอกเหนือจากการจัดการแข่งขันประจำปี ทางสมาคมได้พยายามขยายพื้นที่โดยเริ่มจัดการแข่งขันให้มากขึ้นทั่วประเทศเพื่อพัฒนาในระดับราก หญ้าทั่วประเทศ ถ้วยรางวัลแรกที่ประสบความสำเร็จคือการแข่งขันที่กระตือรือร้น เป็นการแข่งขันครั้งแรกที่จัดขึ้นทั่วประเทศโดยคุณจรูญ วานิชชา หรือชาญ บางระจันทร์ ร่วมกับคุณสมิธ มนัสฤดี บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐในขณะนั้น โดยแนะนำบริษัท บาจาโชส์ ออฟ ไทยแลนด์ จำกัด

โดยมีคุณเฉลิม ชนอุไร เป็นผู้จัดการ และ คุณรวีวรรณ แจ้งจนกิจ เป็นผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด เพื่อช่วยสนับสนุนสมาคม จัดการแข่งขันอายุต่ำกว่า 18 ปี คัดเลือกผู้ชนะในแต่ละภูมิภาคเพื่อเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ และทางสมาคมขอถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จักรีสิรินธร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้สนับสนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จวบจนปัจจุบัน 27 ปี

การแข่งขันปีที่ 14 เป็นโครงการที่ 2 ที่ริเริ่มโดย บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อสนับสนุนการจัดการการแข่งขันเยาวชนของกลุ่มปูนซิเมนต์ไทย ปัจจุบันได้เปลี่ยนผู้อุปถัมภ์เป็นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและบริษัท สุพรีม ดิสทริบิวชั่น จำกัด จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 23 ปี

วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2022 จากกิจกรรมต่างๆ ที่สมาคมได้ดำเนินการ ทำให้มีผู้สนับสนุนในประเทศให้ความสนใจพัฒนาระดับรากหญ้ามากขึ้น การแข่งขันรุ่นอายุ 16 ปี เป็นครั้งที่ 3 ที่สมาคมจัดขึ้นทั่วประเทศ โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) จนปีนี้เป็นปีที่ 19 ทางสมาคมฯ ได้ขอถ้วยรางวัลจากผู้ชนะการแข่งขันจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วอลเลย์บอล avc

ประวัติวอลเลย์บอลไทย จากอดีตสู่ปัจจุบัน การพัฒนาสู่ระดับโลกของทีมวอลเลย์บอลไทย

ประวัติวอลเลย์บอล ไทย  ตั้งแต่เริ่มการแข่งขันระดับนานาชาติ สมาคมต้องใช้ความอดทนอย่างมาก เพราะในช่วงเริ่มต้นของการแข่งขันระดับนานาชาติครั้งใหม่ ทีมไทยรั้งอันดับที่ 10 ของเอเชียนเกมส์ล่าสุดที่ซีเกมส์ โดยไม่สามารถแข่งขันกับอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ได้ ใช้เวลา 7 ปีในการไล่ล่าจนได้รับชัยชนะอย่างถาวรจนถึงปัจจุบัน วอลเลย์บอล avc

สมาคมใช้เวลา 14 ปีไล่ล่าไต้หวัน ซึ่งตอนนั้นถือเป็นเสือที่ 4 ของเอเชีย ตอนนี้ทีมไทยมีโอกาสชนะมากกว่าแพ้ และตอนนี้ทีมไทยกำลังไล่เกาหลีอยู่ ซึ่งถึงแม้จะแพ้มากกว่าชนะ แต่จนถึงตอนนี้ก็ไม่ต่างกันมาก ขึ้นอยู่กับจังหวะการเล่นเท่านั้น ทีมต่อไปที่ต้องการชนะมากกว่านี้คือญี่ปุ่น ตอนนี้มีโอกาสที่จะเอาชนะทีมญี่ปุ่นได้ แต่ก็ไม่บ่อยที่จะต้องปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง แม้จะคว้าแชมป์ Asian Women’s Championship ในปี 2009 แต่ดูเหมือนว่าประเทศไทยจะถึงจุดสุดยอดแล้ว

ประวัติวอลเลย์บอล ย่อ  ในการพัฒนาทีมต้องยอมรับว่าการพัฒนาทีมชายค่อนข้างยาก อาจอยู่ในอันดับที่ 4-8 ในเอเชียถ้าไปต่อ ผู้เล่นใหม่ต้องมีความสูงอย่างน้อย 1.85 เมตร แต่ทีมส่วนใหญ่ต้องสูง 1.90 เมตรเพื่อแข่งขัน 2 เมตรเพื่ออยู่ด้านบน ของเอเชียซึ่งจะต้องสร้างนักกีฬาประเภทนี้ให้มากขึ้น วอลเลย์บอลชายหาดทีมหญิงชั้นนำของเอเชียสำหรับการแข่งขันชิงแชมป์โลก ผู้เล่นจะต้องสูงอย่างน้อย 1.75 เมตรเพื่อสร้างความแข็งแกร่งและมีโอกาสก้าวหน้า ทีมชายพัฒนายากเท่าทีมหญิง ปัจจุบันในเอเชีย นอกจากจีน เกาหลี ญี่ปุ่น ไทยยังได้รับการยอมรับจากหลายประเทศจบจนถึง วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2022

บทความแนะนำ